LO_Skilt

Årsmøterapporter

Velkommen til portal for Årsmøterapporter. Trykk på knappen under for å gå til skjema.

Dette skjema er utarbeidet på bakgrunn av vedtektene for LOs lokalorganisasjoner § 9 og § 12, som sier at fagforeninger tilknyttet LO plikter å melde medlemstall inn til LOs regionkontor en gang i året. Fagforeninger som legges ned eller opprettes plikter å melde ifra om det.

I de tilfeller hvor forbund har organisert seg med distriktsforeninger, storavdelinger og landsdekkende avdelinger som har medlemsbedrifter i flere kommuner, må medlemskapet i den enkelte lokalorganisasjon ordnes slik at medlemmene av distriktsforeningen/storavdelingen og landsdekkende avdelinger som har sin arbeidsplass innenfor lokalorganisasjonenes virkeområde tilmeldes og betaler kontingent til denne.